Karate - vad är det?

Karate är en gammal kampkonst som utvecklades på ön Okinawa utanför Japan. Under
perioder av ockupation förbjöds folket att bära vapen, vilket gav upphov till behovet av att
kunna försvara sig själv på annat sätt. Karate betyder just "utan vapen", Kara = tom,
Te = hand. Förmodligen överfördes teknikerna från Kina, men en del rötter kan spåras ända
tillbaks till Indien. Förbudet att lära ut Karate upphävdes i slutet av 1800-talet. Under denna
tid grundades bland annat karatestilen Shotokan av Gichin Funakoshi.

BUDO är ett japanskt samlingsnamn för japanska kampsporter. Karate är en av dem.
BU = kamp, som här i huvudsak betyder stoppa strid eller kämpa mot vapen. DO = väg,
dvs den väg man väljer att gå genom livet mot insikt och självförverkligande. BUDO kan så
översättas som vägen bort från striden och är en livslång strävan efter att uppnå kontroll över
sina rörelser och sin kropp och på så sätt även uppnå kontroll över sinnet och sitt eget liv.

Ted Hedlund, 7 dan, är en person som har haft stor betydelse för karatens utveckling i Sverige.
1970 kom han från Chicago till klubben Enighet i Malmö där han 1972 grundade Swedish
Shotokan Association. 2000 ändrades namnet till Japan Karate Association Sweden.


Shotokans grundare
Gichin Funakoshi


Chefsinstruktör JKA
Sugiura Motokuni, 9 dan

Chefsinstruktör JKA Sweden
Ted Hedlund, 7 dan

Hur tränar vi?

Eftersom Karate är en japansk kampsport så är dragen av disciplin och respekt tydligt
avspeglade i träningen. Tekniker och handlingar beskrivs på japanska och de regler som
tillämpas bygger på japanska traditioner. Visad respekt mot instruktör och medtränare samt
att komma i tid till träningen är självklarheter. Vi bugar när vi går in i eller lämnar lokalen
och alla smycken plockas av före träning. Förutom uppvärmning, stretching och andra fysiska
övningar, så delas träningen in i tre olika kategorier - Kihon, Kata och Kumite.

Kihon = Grundtekniker
Här tränas slag, sparkar, blockeringar och benställningar var för sig eller i olika kombinationer.
Kihon övas utan motståndare för att kunna maximera hastighet och styrka samt för att finslipa
tekniska detaljer. För att uppnå och bibehålla maximal effekt måste Kihon tränas kontinuerligt.

Kata = Form
I Kata övas förutbestämda mönster där olika grundtekniker och förflyttningar är sammanvävda
i simulerade attacker från en fiktiv motståndare. Kata finns i många olika mönster och
svårighetsgrader.

Kumite = Sparring (fighting)
Parvis tränar vi attacker och försvar, allt ifrån enkla, förutbestämda tekniker till mer avancerade
kombinationer, nedtagningar och fri fight, där utövarna improviserar.


Gradering

Alla nybörjare startar med att bära vitt bälte på träning. När man har uppnått en viss kunskap
byter man färg på bältet genom att avlägga ett prov under en så kallad gradering. På vägen upp
till svart bälte genomgår man ett antal graderingar där utövaren visar upp sina kunskaper i Kihon,
Kata och Kumite. För varje grad ökar kraven och svårighetsgraden. Älvsby Shotokan Karateklubb
anordnar gradering i slutet av varje termin och för att klara dessa graderingar måste varje elev
träna flitigt redan som nybörjare.

Här nedan kan du läsa om vad som ingår i varje gradering:

9 kyu | 8 kyu | 7 kyu | 6 kyu | 5 kyu | 4 kyu | 3 kyu | 2 kyu | 1 kyu