Varje år delas den fina ”svettdroppen” ut till den i barn- respektive vuxengruppen som har flest träningstillfällen under året. Det här året tilldelades priset Stig Lundberg i barngruppen och Allis Lundberg i vuxengruppen. Bra jobbat!

Stig hade totalt 69 träningar och på andra plats kom Tristan med 51 pass och på tredje plats Karl med 44 pass. I vuxengruppen hade Allis kämpat ihop 14 träningar och på andra plats kom Ramil med 64 pass och på tredje plats Rolan med 58 pass.

Stig Lundberg
Allis Lundberg