Årsmötet är framflyttat till söndag den 3 april kl. 20.30 i träningslokalen.