Under vårenterminens gradering i samarbete med Luleå Shotokan klubb och Inyon karateklubb graderade 27 personer från Älvsbyn. Alla kämpade stenhårt och klarade sina nya grader. Stort grattis!

Hiab Haben, Yersalem Haben, Eddie Hedberg, Elsa Envis Hansson och Birger Öberg tog sitt första röda bälte.
Angelica Ölund och Anna Åberg tog rött bälte och Isak Åberg första rött.
Olle Sandqvist, Elin Nilsson Stokke, Emelie Knothe, Ernst Norberg och Iris Fredriksson fick sätta streck på sitt röda bälte.
Egon Öberg tog första orange.
Neah Gustavsson, Linnea Norberg och Victoria Anerud tog orange vuxenbälte. Nova Nilsson och Malin Johansson tog andra orange och får ett streck på sitt bälte.
Tristan Beepat fick byta till nytt, gult bälte.
Daniel Johansson, Wilma Nilsson, Karin Wikström och Nina Olovsson tog gult bälte.
Simon Häggkvist Hansson klarade sitt första gröna bälte.
Edvin Gustafsson graderade till första röda bältet och Elias Hellström till andra grönt. Grattis och bra jobbat!