Nu är det snart dags för gradering. På grund av rådande restriktioner kommer graderingen inte att ske i samarbete med andra klubbar utan sköts i respektive hemmaklubb. För att kunna hålla avstånd och inte bli fler deltagare än gällande rekommendationer kommer graderingen att ske den 16 och 17 december under ordinarie lektion för varje grupp samt indelat i mindre grupper med fasta tider. Mer information och exakta tider kommer att meddelas under nästa vecka efter graderingskontrollen. Under graderingen är det endast tillåtet med en förälder per barn som publik.

GRADERINGSKONTROLL
Graderingskontroll kommer att ske den 9 och 10 december under ordinarie lektionstid för respektive grupp. Observera att man ska delta i kontrollen för att kunna få tillstånda att gradera. Om man av någon anledning inte kan närvara under kontrollen men ändå vill gradera måste man kontakta Anneli.

SENARE GRADERINGSTILLFÄLLE
Den som på grund av coronapandemin inte har kunnat träna tillräckligt ofta för att gradera nu i december kommer att få en ny möjlighet i början av nästa termin.

NÄSTA TERMIN
Höstterminen avslutas med gradering den 16 och 17 december. Därefter är det jullov och vi startar nästa termin vecka 2. De som denna termin har gått i nybörjargrupp flyttar då upp till fortsättningsgrupperna, oavsett om man har graderat eller inte. Detta för att ge plats åt en ny grupp nybörjare. De nya tiderna går att läsa här på hemsidan efter nyår.

JULFEST
Varje år brukar vi avsluta med en julfest för klubbens medlemmar, men på grund av pandemin kommer vi inte att göra det i år. Årets träningspris kommer istället att presenteras digitalt och den fina ”svettdroppen” delas istället ut under graderingen.