Söndag den 24 maj är det graderingskontroll i dojon, Älvsbyn.
Barn upp till 12 år kl. 18.00-19.30.
Vuxna från 13 år kl. 19.30-21.00.
Obligatorisk närvaro för alla som vill gradera.