Anneli Olofsson, 3 dan
Klubbledare. Instruerar tisdagar, torsdagar och söndagar.
Allis Lundberg, 5 kyu
Instruerar barngruppen onsdagar.
Maja Lundberg, 5 kyu
Instruerar barngruppen onsdagar