I dagsläget har vi inga planer på att ställa in träningarna.
Det finns handsprit i lokalen och vi kommer att undvika övningar med direkt kroppskontakt eller där vi tar i varandra med händerna. De föräldrar som är oroliga kan gärna tala om för sina barn att inte ta i varandra före eller efter träningen samt under pauserna. Det upp till var och en om man vill komma och träna och om man känner sig sjuk stannar man såklart hemma.

Vi följer nyheterna så mycket det går och nya beslut kan tas längre fram.
Om vi beslutar att ställa in lektioner så meddelas detta via facebook samt på hemsidan.