På grund av sjukdom skjuts terminsstarten fram för alla grupper till vecka 4! Nybörjare och vuxna fortsättningsgruppen startar alltså 25/1 och barn fortsättningsgrupp startar 26/1.