Karate – vad är det?

Karate är en gammal kampkonst som utvecklades på ön Okinawa utanför Japan. Under perioder av ockupation förbjöds folket att bära vapen, vilket gav upphov till behovet av att kunna försvara sig själv på annat sätt. Karate betyder just ”utan vapen”, Kara = tom, Te = hand. Förmodligen överfördes teknikerna från Kina, men en del rötter kan spåras ända tillbaks till Indien. Förbudet att lära ut Karate upphävdes i slutet av 1800-talet. Under denna tid grundades bland annat karatestilen Shotokan av Gichin Funakoshi.

BUDO är ett japanskt samlingsnamn för japanska kampsporter. Karate är en av dem. BU = kamp, som här i huvudsak betyder stoppa strid eller kämpa mot vapen. DO = väg, dvs den väg man väljer att gå genom livet mot insikt och självförverkligande. BUDO kan så översättas som vägen bort från striden och är en livslång strävan efter att uppnå kontroll över sina rörelser och sin kropp och på så sätt även uppnå kontroll över sinnet och sitt eget liv.

Ted Hedlund, 8 dan, är en person som har haft stor betydelse för karatens utveckling i Sverige. 1970 kom han från Chicago till klubben Enighet i Malmö där han 1972 grundade Swedish Shotokan Association. 2000 ändrades namnet till Japan Karate Association Sweden.

Gichin Funakoshi
Shotokans grundare
Ueki Masaaki
10 dan
Chefsinstruktör JKA
Ted Hedlund, 8 dan
Chefsinstruktör
JKA Sweden

Hur tränar vi?

Eftersom Karate är en japansk kampsport så är dragen av disciplin och respekt tydligt avspeglade i träningen. Tekniker och handlingar beskrivs på japanska och de regler som tillämpas bygger på japanska traditioner. Visad respekt mot instruktör och medtränare samt att komma i tid till träningen är självklarheter. Vi bugar när vi går in i eller lämnar lokalen och alla smycken plockas av före träning. Förutom uppvärmning, stretching och andra fysiska övningar, så delas träningen in i tre olika kategorier – Kihon, Kata och Kumite.

Kihon = Grundtekniker
Här tränas slag, sparkar, blockeringar och benställningar var för sig eller i olika kombinationer. Kihon övas utan motståndare för att kunna maximera hastighet och styrka samt för att finslipa tekniska detaljer. För att uppnå och bibehålla maximal effekt måste Kihon tränas kontinuerligt.

Kata = Form
I Kata övas förutbestämda mönster där olika grundtekniker och förflyttningar är sammanvävda i simulerade attacker från en fiktiv motståndare. Kata finns i många olika mönster och svårighetsgrader.

Kumite = Sparring (fighting)
Parvis tränar vi attacker och försvar, allt ifrån enkla, förutbestämda tekniker till mer avancerade kombinationer, nedtagningar och fri fight, där utövarna improviserar.

Gradering

Alla nybörjare startar med att bära vitt bälte på träning. När man har uppnått en viss kunskap byter man färg på bältet genom att avlägga ett prov under en så kallad gradering. På vägen upp till svart bälte genomgår man ett antal graderingar där utövaren visar upp sina kunskaper i Kihon, Kata och Kumite. För varje grad ökar kraven och svårighetsgraden. Älvsby Shotokan Karateklubb anordnar gradering i slutet av varje termin och för att klara dessa graderingar måste varje elev träna flitigt redan som nybörjare.

Här nedan kan du läsa om vad som ingår i varje gradering:

9 kyu | 8 kyu | 7 kyu | 6 kyu | 5 kyu | 4 kyu | 3 kyu | 2 kyu | 1 kyu

9 kyu – rött bälte

KIHON
– Kiba-dachi och Choku-zuki
– Gyaku-zuki
– Oi-zuki
– Gedan-barai
– Age-uke
– Soto-uke
– Uchi-uke
– Kokutsu-dachi och Shuto-uke
– Mae-geri
– Mae-geri och Gyaku-zuki
– Mawashi-geri
– Yoko-keage (Kiba-dachi)
– Yoko-kekomi (Kiba-dachi)

KUMITE
– Gohon kumite

KATA
– Taikyoku Shodan

Till gradering ↑

8 kyu – orange bälte

KIHON
– Kiba-dachi och Sanren-zuki
– Gyaku-zuki
– Oi-zuki
– Gedan-barai och Gyaku-zuki
– Age-uke och Gyaku-zuki
– Soto-uke och Gyaku-zuki
– Uchi-uke och Gyaku-zuki
– Kokutsu-dachi och Shuto-uke
– Mae-geri
– Mae-geri och Oi-zuki
– Mawashi-geri
– Yoko-keage (Kiba-dachi)
– Yoko-kekomi (Kiba-dachi)

KUMITE
– Gohon kumite (med Gyaku-zuki)

KATA
– Heian Shodan

Till gradering ↑

7 kyu – gult bälte

KIHON
– Shiko-dachi och Sanren-zuki
– Gyaku-zuki
– Oi-zuki
– Gedan-barai och Gyaku-zuki (bakåt)
– Age-uke och Gyaku-zuki
– Soto-uke och Gyaku-zuki (bakåt)
– Uchi-uke och Gyku-zuki
– Age-uki och Gyaku-zuki samt Gedan-barai
– Kokutsu-dachi och Shuto-uke (framåt + bakåt)
– Mae-geri
– Mae-geri och Gyaku-zuki
– Mae-ashi-geri och Oi-zuki (bakåt)
– Mawashi-geri
– Mawashi-geri och Gyaku-zuki
– Yoko-keage (Kiba-dachi)
– Yoko-kekomi (Kiba-dachi)

KUMITE
– Gohon kumite (med Mae-geri och Mae-ashi-geri samt Gyaku-zuki)

KATA
– Heian Nidan

Till gradering ↑

6 kyu – grönt bälte

KIHON
– Oi-zuki
– Sanren-zuki
– Gedan-barai och Gyaku-zuki (bakåt)
– Soto-uke och Kiba-dachi samt Yoko-empi
– Uchi-uke och Gyaku-zuki (bakåt)
– Age-uki och Gyaku-zuki samt Gedan-barai
– Kokutsu-dachi och Shuto-uke därefter Zenkutsu-dachi och Gyaku-zuki
– Mae-geri
– Mae-geri, Oi-zuki och Gyaku-zuki
– Mae-geri-chudan och Mae-geri-jodan
– Mawashi-geri och Gyaku-zuki
– Mae-geri-chudan och Mawashi-geri-chudan
– Yoko-keage (Kiba-dachi)
– Yoko-kekomi (Kiba-dachi)

KUMITE
– Ippon kumite (med Oi-zuki och Mae-geri)

KATA
– Heian Sandan

Till gradering ↑

5 kyu – blått bälte

KIHON
– Oi-zuki
– Sanren-zuki
– Gyaku-zuki, Gedan-barai och Gyaku-zuki
– Age-uke och Gyaku-zuki samt Gedan-barai (bakåt)
– Soto-uke och Kiba-dachi samt Yoko-empi
– Uchi-uke, Kizami-zuki och Gyaku-zuki
– Kokutsu-dachi och Shuto-uke, därefter Zenkutsu-dachi och Gyaku-zuki (framåt+bakåt)
– Mae-geri
– Mae-geri, Oi-zuki, Gyaku-zuki och Gedan-barai
– Mae-geri-chudan och Mae-geri-jodan
– Mawashi-geri och Gyaku-zuki
– Mae-ashi-geri, Mawashi-geri och Gyaku-zuki
– Mae-geri-jodan och Mawashi-geri-jodan
– Yoko-keage (Kiba-dachi)
– Yoko-kekomi (Kiba-dachi)
– Mae-geri (framåt) och Yoko-keage (åt sidan) = samma ben

KUMITE
– Ippon kumite (med Oi-zuki, Mae-geri och Yoko-kekomi)

KATA
– Heian Yodan

Till gradering ↑

4 kyu – blått bälte

KIHON
– Oi-zuki
– Sanren-zuki
– Gyaku-zuki, Gedan-barai och Gyaku-zuki
– Kizami-zuki, Oi-zuki och Gyaku-zuki
– Age-uke och Gyaku-zuki därefter Gedan-barai och Gyaku-zuki
– Soto-uke och Kiba-dachi samt Yoko-empi och Uraken
– Uchi-uke, Kizami-zuki och Gyaku-zuki
– Kokutsu-dachi, Shuto-uke och Mae-ashi-geri, Nukite
– Kokutsu-dachi, Shuto-uke och Zenkutsu-dachi, Gyaku-zuki (bakåt)
– Mae-ashi-geri och Mae-geri
– Mae-geri, Oi-zuki, Gyaku-zuki och Gedan-barai
– Mae-geri-chudan och Mae-geri-jodan och Gyaku-zuki
– Mawashi-geri, Gyaku-zuki och Oi-zuki
– Mae-geri-jodan och Mawashi-geri-jodan och Gyaku-zuki
– Yoko-keage (Kiba-dachi)
– Yoko-kekomi (Kibad-dachi)
– Mae-geri (framåt) och Yoko-kekomi (åt sidan) = samma ben

KUMITE
– Ippon kumite (med Oi-zuki, Mae-geri, Yoko-kekomi och Mawash-geri)

KATA
– Heian Godan

Till gradering ↑

3 kyu – brunt bälte

KIHON
– Oi-zuki
– Sanren-zuki
– Kizami-zuki, Oi-zuki och Gyaku-zuki
– Age-uke och Gyaku-zuki därefter Gedan-barai och Gyaku-zuki (bakåt)
– Soto-uke, Kiba-dachi och Yoko-empi och Uraken
– Uchi-uke, Kizami-zuki och Gyaku-zuki
– Age-uke och Tate-empi och Shuto-uke och Gyaku-zuki och Mae-geri
och Gyaku-zuki (2 st)
– Shuto-uke och Mae-ashi-geri och Nukite (framåt + bakåt)
– Mae-ashi-geri och Mae-geri och Oi-zuki och Gyaku-zuki
– Mae-geri-chudan och Mae-geri-jodan och Gyaku-zuki
– Mawashi-geri och Uraken och Gyaku-zuki
– Mae-geri-jodan och Mawashi-geri-jodan och Gyaku-zuki
– Mae-ashi-geri och Mawashi-geri och Gyaku-zuki
– Mae-geri (framåt) och Yoko-keage och Yoko-kekomi (åt sidan) = samma ben
– Kime och kontroll

KUMITE
– Ippon kumite
(med Oi-zuki, Mae-geri, Yoko-kekomi och Mawashi-geri)

KATA
– Tekki Shodan

Till gradering ↑

2 kyu – brunt bälte

KIHON
– Oi-zuki
– Sanren-zuki
– Kizami-zuki, Oi-zuki och Gyaku-zuki
– Ett litet steg bakåt Gedan-barai, därefter Mae-geri, Oi-zuki och Gyaku-zuki
– Soto-uke, Yoko-empi, Uraken och Gyaku-zuki
– Uchi-uke, Haito, vänd Kiba-dachi och Tettsui, därefter Gyaku-zuki (2 ggr)
– Age-uke, Tate-empi och Shuto-uke därefter Mae-ashi-geri och Gyaku-zuki därefter Mawashi-geri och Gyaku-zuki (2 ggr)
– Mae-geri, Mawashi-geri (samma ben) och Gyaku-zuki
– Mae-geri och Yoko-kekomi (framåt, samma ben) och Gyaku-zuki
– Ushiro-geri
– Mae-ashi-geri, Mae-geri, Mawashi-geri, Ushiro-geri och Yoko-kekomi
– Mae-geri, Yoko-kekomi och Ushiro-geri med samma ben

KUMITE
– Ju-Ippon kumite (med Oi-zuki, Mae-geri, Mawashi-geri, Yoko-kekomi,
Ushiro-geri och Uchi-mawashi-geri)

KATA
– Bassai Dai

Till gradering ↑

1 kyu – brunt bälte

KIHON
– Oi-zuki och Gyaku-zuki
– Kizami-zuki och Sanren-zuki
– Ett litet steg bakåt Gedan-barai, därefter Mae-ashi-geri, Mae-geri,
Oi-zuki och Gyaku-zuki
– Soto-uke, Yoko-empi, Uraken och Gyaku-zuki
– Uchi-uke, Haito, vänd Kiba-dachi och Tettsui, därefter Yoko-kekomi
och Gyaku-zuki (2 ggr)
– Age-uke och Tate-empi, därefter Shuto-uke, Mae-ashi-geri och Nukite,
därefter Mawashi-geri och Gyaku-zuki (2 ggr)
– Ett steg bakåt Age-uke, därefter Mawashi-geri, Uraken och Oi-zuki
– Mae-geri och Mawashi-geri (samma ben) därefter Gyaku-zuki
– Mae-geri och Yoko-kekomi (samma ben) därefter Gyaku-zuki
– Ushiro-geri och Gyaku-zuki
– Ushi-mawashi-geri och Gyaku-zuki
– Mae-ashi-geri, Mae-geri, Mawashi-geri, Ushiro-geri och Yoko-kekomi
– Mae-geri, Yoko-kekomi och Ushiro-geri med samma ben

KUMITE
– Ju-Ippon kumite (samma som 2 kyu)

KATA
– Kanku Dai

Till gradering ↑