Vårterminen 2019
----------------

Nybörjare
Vårterminens nybörjarkurs är stängd.
Kursen är öppen för alla från 8-100 år.
Du är välkommen att prova på gratis de två första passen.
OBS! Intagning sker under vecka 3 och 4, därefter stänger vi intagningen.
Som nybörjare tränar du 2 gånger per vecka, tisdagar och torsdagar kl. 18.30-19.30.
Anmälan sker via länken nedan.

Anmälan nybörjargrupp.

Fortsättningsgrupper
Alla fortsättningsgrupper startar vecka 3. Tider enligt nedanstående tabell.
-----------------
Medlemsavgift 2019 = 50 kr.
Terminsavgift:
Nybörjare = 500 kr.
Barn fortsättning (t.o.m. 12 år) = 500 kr.
Vuxna fortsättning (fr.o.m. 13) = 600 kr.
------------------
Träningsavgiften ska vara inbetald senast 31 janurari till bankgiro 5470-6593.
------------------

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Söndag
18.30-19.30
Nybörjare
18.00-19.30
Barn rött-uppåt
18.30-19.30
Nybörjare
18.00-19.30
Barn rött-uppåt
19.30-21.00
Vuxna rött-uppåt
19.30
Vuxna fri träning
19.30-21.00
Vuxna rött-uppåt
19.30-21.00
Vuxna rött-uppåt